Läromedel i svenska

Vikariepärmar i SO/Sv och NO/Tk för åk. 1-3

Vikariepärmarna kan förhoppningsvis bli en räddningsplanka när du blir akut sjuk och inte kan gå till jobbet på morgonen. Ämnena i pärmarna har stöd i Lgr 11 och i kursplanerna i SO, SV, NO och TE
För att pärmarna ska bli ett aktivt hjälpmedel bör de uppdateras med vilken klass som har arbetat med ett ämne. Ett tips är att varje lärare som har tillgång till pärmarna kopierar de dokumentationspapper som sitter i pärmarna för sin klass, och att vikarien uppmanas att fylla i det.

 

 

 

 

 

 

Exempel på lektionsämnen ur pärmarna:

Symboler, Vägmärken, Kända byggnader i Europa, Betydelsefulla svenskar, Gamla yrken,
Religion, Årstider, Allemansrätten, Liten miljöordlista, Att vara energismart, Uppfinningar

Förlag: www.tengnäs.se

 

Bokstavsgodis
Detta läromedel kan ses som ett kompletterande läromedel till den första läs- och skrivundervisningen och har stöd i Lgr 11 och kursplanen i svenska för åk. 1-3.
Bokstavsgodis kan med fördel användas som lästräning, repetition och som diagnosmaterial.

Läromedlet bygger huvudsakligen på ljudenlig stavning.

Förlag: www.tengnäs.se

 

 

Mörkrets gåta

IMG_3462Det här är den fjärde och fristående delen i min Läståget-serie. För de elever som har arbetat med de tidigare delarna är barnen i boken bekanta. Moa och Loa kommer från ”den vanliga världen” och hamnar i Den gömda dalen. Där möter de sina vänner Zagor och Shima, och tillsammans får de uppleva ett spännande äventyr. Har man inte läst tidigare böcker kommer man ändå snabbt in i berättelsen genom några återblickar i de första kapitlen.
Barnen får en utmaning i en dikt som de läser i en bok på biblioteket. De inser att de måste anta utmaningen och lösa en gåta för att inte den mörka makten i dalen ska ta över och styra dalen. De hittar små ledtrådar i olika böcker och dikter och förstår att de måste ta sig ner till de mörka fängelsehålorna som finns under dalen för att hitta lösningen.
Som i så många andra böcker är det en god och en ond makt som kämpar mot varandra.

Du kan läsa kapitel 4 under ”På gång”.
IMG_3468

Lärarhandledningen till Mörkrets gåta består av två delar. Den första innehåller övningar som passar till de olika kapitlen.
Huvudrubrikerna är: Arbeta med dikter, Bildspråk, Bilduppgifter, Diskussionsämnen, Dramaövningar, Gestaltning och Skrivövningar.
Den andra delen är ett kopieringsunderlag med Läsfixarna.

Materialet lämpar sig för åk 3-4.

Mer info: www.betapedagog.se

 

IMG_3444
Agata Skata Hur gick det sen?
Nu är uppföljaren till Agata Skata här. Hur har det gått för den retfulla skatan? Efter arbetet med den första boken och Agata Skataspelet vill vi naturligtvis se ett resultat. Hur är man en bra kompis? Barnen som spelar spelet får chansen att berätta för Agata hur man ska uppträda mot andra. I den nya boken kan vi läsa hur Agata funderar över de andra djurens beteende. Hon får dessutom chansen att visa att hon har ändrat sig, men till en början är det inte så lätt att övertyga de andra djuren om det.
Slutet gott – allting gott.

Liksom i den försatta boken finns diskussionsfrågor längst bak i boken för de något äldre eleverna.

Agata Skata bok

Agata Skata och den stora faran är en bilderbok för åldern 4-8 år. Agata Skata är inte speciellt omtyckt av de övriga djuren i Ekskogen, men hon har sig själv att skylla. Hon retas gärna och ljuger också lite när det passar henne. Ekskogen hotas av en stor fara enligt Agata, och djuren samlas till skogsråd. Några missförstånd reds ut och alla djur hjälps åt.

 

 

 

Boken ger ett bra underlag till diskussioner kring vårt värdegrundsarbete i skola och förskola. Diskussionsfrågor lämpliga för 6-8 år finns längst bak i boken.

De kan även användas som stöd i diskussionerna med de yngre barnen. Agata Skata spel

Agata Skata
ett annorlunda spel  för små kompisar är ett samarbetsspel där ingen vinner. Spelet går ut på att alla hjälps åt för att komma upp till Agata Skatas bo och berätta för henne hur man är en bra kompis. På vägen dit får man klara av en del uppgifter. Man kan behöva hjälp av en kompis som då får använda sitt Kompiskort. Man får direkt ett nytt kort för att kunna hjälpa någon annan.

Kompiskort

Tre kategorier uppgiftskort finns: Rörelsekort, Naturkort och Tankekort.
Rörelsekorten utförs alltid i par.
Det är alltid en vuxen som leder spelet, läser frågorna, delar ut Kompiskort och bestämmer vem som ska hjälpa vem. Den vuxne bör vara en av högst fyra deltagare för att själv kunna använda sitt Kompiskort när det passar. Boken om Agata Skata måste läsas innan man kan spela spelet.  Naturkort

Rörelsekort

 

 

Tankekort

Bok och spel kan med fördel användas i ett temaarbete och efter avslutat arbete kan man få ett bevis på att man är en bra kompis i form av ett klistermärke. Agata Skata klisttermärke

Spelet är lämpligt för 4-6 år.

Spelet har jag gjort tillsammans men min goda vän Linda Linjer som är förskollärare.

De fina illustrationerna har Kim Nilsson gjort.

Mer info: www.betapedagog.se

 

                               

Läståget, Läståget tuffar vidare och Den gömda dalen med Stickspåret är en serie läseböcker med laborativa inslag.

Lena Petersson har gjort de härliga illustrationerna.

Bakgrund: Jag hade några elever som hade svårt att lära sig läsa och jag gjorde då ett laborativt läsmaterial som var starkt strukturerat. Jag valde endast några bokstäver och vi jobbade med dem tills de var befästa. Därefter fyllde jag på med några nya bokstäver och detta visade sig vara en bra modell för mina elever. Våra elever i förskoleklassen blev intresserade och vi lät dem testa materialet med gott resultat.

Därefter presenterade jag materialet för förlaget Beta Pedagog som visade intresse, men inte för den utformning som jag hade med många olika komponenter. De ville göra en bok istället. Jag såg en stor vinst i mitt laborativa material och ville inte göra avkall på det. Resultatet blev en utmärkt kompromiss – en läslära med ett laborativt material. Dessutom får eleverna vara med och tillverka sina egna läsläror. Eleverna kan arbeta självständigt och i sin egen takt efter de symboler som finns överst på varje sida. De får inte gå vidare innan de har klarat ”läsdiagnosen” som finns i slutet på varje kapitel. Här gäller det att skaffa biljett till nästa läskapitel.

Läståget 
I första delen i serien får eleverna möta Moa och Loa och arbeta med alfabetet på ett strukturerat sätt. Bokstäverna O, S, M, R, A, L presenteras i det första kapitlet som heter SOL. Därefter läggs några bokstäver till i varje kapitel.
Ordbilderna: en, ett, och, jag, du, vi presenteras också för att underlätta bildandet av meningar. Eleverna arbetar endast med bokstäver och ord som redan har presenterats.

Till boken hör 100 klisterbilder och 106 ordkort.

 

Läståget tuffar vidare

I andra delen följer vi Moa och Loa på nya äventyr. Här presenteras  bl.a.  alfabetisk ordning, lång och kort vokal, dubbelteckning, ck, o-å, vad,var,vart, skiljetecken och motsatsord. 

Till boken hör 89 klisterbilder och 132 ordkort.

 

 

Den gömda dalen

Den tredje delen är en ren läsebok utan uppgifter. Här får vi följa Moa och Loa i ett spännande äventyr. Underliga och mystiska saker händer i den gömda dalen. Här presenteras ljudstridigheterna: ng-ljudet, j-ljudet, tj-ljudet och sch-ljudet i nämnd ordning

 

 

Läståget – Den gömda dalen, Stickspåret

Stickspåret är en arbetsbok till Den gömda dalen. Här får eleverna bl.a. träna stavning av de presenterade ljudstridigheterna i läseboken, ordkunskap, synonymer, korsord, sammanfatta text, och att svara på frågor på innehållet.

 

 

Till boken hör 90 klisterbilder och 108 ordkort.

 

Tokböcker och Klokböcker

Kopieringsunderlag till småböcker som är anpassade till Läståget. Eleverna får själva illustrera en hel del del sidor och färglägga. Läs, förstå och rita.

I Tokböckerna hittar man, som namnet säger, en hel del tokigheter som:

Den fula boven tog guldet och smet.
Iväg han for med en mage så fet.
Efter for Knut och magen han bet.
Och boven for iväg som en gul raket.

I Klokböckerna är det inte lika tokigt:

Tage äter en stor tomat,
då blir det tomt på Tages fat.
Tage leker med en röd bil.
Bilen åker nog tio mil.

Tokböcker och Klokböcker har utgått ur sortimentet på förlaget.

 

 

Skrivklådan


Skrivklådan är en serie arbetsböcker för åk 1-4. Vi möter Ralf och Alfa, små ”graffer” som lever i en skrivbordslåda i ett klassrum. De mumsar i sig ord som eleverna skriver.

När den här figuren dyker upp betyder det att man ska svara på en fråga och ge grafferna nya  ord att mumsa på.

 

Vet du förresten att det finns ett ”ralfabet”? Alfa har ett alfabet och Ralf har ett ralfabet. Självklart tycker Ralf när han överlycklig hoppar omkring på datorns tangentbord.

Böckerna har underbara illustrationer i både svartvitt och färg gjorda av Agnes Miski Török.

 

  

 

 

 

Ödehuset vid gatans slut 

Den här dagen tog Fia en omväg till det gamla ödehuset. Vad fanns innanför väggarna? Hampus trodde att där fanns ett skelett. Kunde det verkligen stämma? Kanske skulle Fia be sina kompisar Emilia och Hannes att följa med dit…

Ödehuset är en lättläst och spännande kapitelbok.

Ödehuset  – Idéhuset  

Idéhuset är ett kopieringsunderlag till Ödehuset vid gatans slut och är uppdelat i två delar, en elevdel och en lärardel. I elevdelen hittar du varierande uppgifter till eleverna och i lärardelen kan du få tips om bland annat diskussionsfrågor, dramatiseringsövningar och skrivövningar.

Mer info: www.betapedagog.se

 

Hålet i muren

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillebror ser en katt som försvinner in i ett hål, och när han går fram för att titta är lillebror också plötsligt borta.

Ella blir förtvivlad. Hon måste ju hitta lillebror!

Relationer, vänskap som sätts på  prov, mystiska händelser och gemenskap är sammanvävda i en spännande bok.

Kodnamn Z

Här har jag samlat tips och idéer i en lärardel om hur man kan arbeta vidare med boken Hålet i muren. De problem som personerna i boken brottas med är samma problem som ganska ofta dyker upp bland elever i låg- och mellanstadieåldern.

Elevernas uppgifter varierar mellan att svara på frågor på innehållet till att bland annat dramatisera, skriva dagbok ur olika perspektiv, skriva rubriker och fundera kring etiska frågor.

Min tanke är att eleverna samlar sina uppgifter i en ”sugarbook” och när arbetet är klart har de gjort en egen bok med sina egna tankar, en mycket personlig bok.

Mer info: www.betapedagog.se

Korsord

När jag startade med korsord kände jag att det var viktigt att börja väldigt enkelt. Det finns mängder av korsordsböcker för barn, men jag tyckte att man blandade in alltför svåra ord från början. Jag ville presentera korsord som nybörjarläsaren skulle kunna klara på  egen hand.

Till varje korsordshäfte finns ordsamling och facit.

 

Korsord 1 innehåller 14 korsord med endast ljudenligt stavade ord.
I början endast enkla ord med två bokstäver.
Därefter kommer ord med konsonantförbindelse och sammansatta ord.
Stegrad svårighetsgrad.

 

Korsord 2 innehåller 16 korsord med lång och kort vokal. I början kort vokal utan dubbelteckning därefter kort vokal med dubbelteckning. Slutligen blandas blandas lång och kort vokal.

 

 

Korsord 3 innehåller 27 korsord med ljudstridigheter: ng-ljud, j-ljud, tj-ljud och sj-ljud. Varje ljudstridighet är isolerad till en början, men blandas sedan i de sista korsorden.

 

 

Korsord halv 4 innehåller 15 korsord med allmänna ord. Mycket lätta i början men med stegrad svårighetsgrad.

 

 

 

Korsord kvart i 4 innehåller 14 korsord med olika teman t.ex. träd, barnfilmer, serier och barnböcker. I en del korsord gömmer sig också ord som blir synliga när man löser rätt.
Korsorden är ganska kluriga.

 

 

Korsord 4 innehåller 15 korsord med blandade ljudstridigheter i samma korsord. Här får eleverna verkligen något att bita i.

När Korsord 1-4 vara klara kändes det som om det blev ett stort steg i svårighetsgrad mellan 3 och 4. Jag gjorde då två nya korsordsböcker, men vad skulle vi kalla dem? De var ju lättare än nr 4. Lösningen blev då halv 4 och kvart i 4.

Illustrationerna till Korsord halv 4 och kvart i 4 har min dotter Mia gjort.

Jag tyckte det var riktigt roligt att tillverka korsord och det blev också två korsordsböcker på engelska, Crosswords 1 och 2.

Mer info: www.betapedagog.se

 

Svenska med tärning

Svenska med tärning är ett kopieringsunderlag med tips på olika spel. Träna alfabetisk ordning, vokaler, skiljetecken, ordklasser, sammansatta ord med mera.

 

 

Kulvagnarna 1 – 4

Kulvagnarna är ett material som har ganska många år på nacken men som har fått en rejäl ansiktslyftning i form av helt nya övningar och härliga färgbilder. Kulvagnarna skrev jag tillsammans med två garvade läromedelsförfattare Anna-Stina Jonsson och Carina Ring.

Illustratör: Kim Nilsson

I 1:a Kulvagnen är instruktionerna i form av symboler, vilket gör att de yngsta eleverna kan arbeta mycket på egen hand. I de övriga tre finns skriftliga instruktioner på korten.
Varje Kulvagn innehåller 40 kort med mycket varierande uppgifter där svårighetsgraden ökar efter hand. Korten behöver inte tas i någon bestämd ordning och eleverna dokumenterar själva vilka kort de har gjort.
Laborativa material har alltid legat mig varmt om hjärtat. Ord och bild samspelar och att kunna göra samma övning flera gånger och känna att man behärskar momentet ger en tillfredsställelse. Man kan arbeta i sitt eget tempo. Dessutom är dessa material ofta självinstruerande och självrättande.

De laborativa material jag presenterar här har hängt med länge men är fortfarande populära. De har alla genomgått en förnyelseprocess och dessutom blivit färgglada.

Träna alfabetisk ordning

Träna alfabetisk ordning innehåller 12 askar med 103 kort.
Svårighetsgraden ökar efter hand.

Illustratör: Kim Nilsson

 

Synonymer och motsatsord

Materialet  innehåller 6 askar med synonymuppgifter och 5 askar med motsatsord.

 

Träna skiljetecken

Frågetecken, utropstecken, punkt och stor bokstav tränas.
Materialet innehåller 8 askar med 72 kort och 4 A5-kort där eleverna ska bestämma vilka skiljetecken som ska användas och var det ska vara stor bokstav.

Illustratör: Kim Nilsson

Förkortningar & Ordspråk

Materialet består av 10 askar med sammanlagt 128  kort.
5 askar ordspråk och 5 askar med våra vanligaste förkortningar.

Illustratör: Kim Nilsson

Läsdomino

Läsdomino består av 3 satser med 16 kort i varje. Lägg de 16 korten i en rad så att text och bild passar ihop. Satserna är färgkodade, grön, röd och blå.

Att bygga meningar

Materialet innehåller 4 askar med 54 kort.
I de första askarna parar eleven ihop början och slutet av en mening till en helhet. En färgbild till varje mening leder eleven rätt. Därefter bildas hela meningar av lösa ord fortfarande med hjälp av en bild. Självrättande med kodning på baksidan.

Illustratör: Kim Nilsson

Mer info: www.betapedagog.se

 

Smågodis och Lösgodis

Smågodis och Lösgodis är kopieringsunderlag i svenska. De innehåller båda ett stort utbud av varierande uppgifter med språk- och skrivträning. Arbetsbladen behöver inte tas i någon speciell ordning.

 

Smågodis är tänkt för eleverna i de yngre åldrarna. Här hittar du övningar med alfabetisk ordning, motsatsord, rimord, skiljetecken, synonymer, dubbelteckning, särskrivning, ordklasser  med mera. Innehåller 27 sidor.

 

Lösgodis passar de äldre eleverna i åk 3-6. Här hittar du en blandning av övningar med ordklasser, prepositioner, pronomen, räkneord, frågeord, uppslagsboken, sammansatta ord med mera. Innehåller 36 sidor.

Illustratör: Jennie Herskind

Mer info: www.tengnäs.se

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *