Läromedel i matte

 

Lilla affären 

Att arbeta individualiserat med många elever i klassen och kanske med barn i olika åldrar är ett konststycke. Jag kände ett stort behov av att låta mina elever arbeta med pengar och växling, men eleverna befann sig kunskapsmässigt på olika nivåer, vilket gjorde det svårt att planera. Med Affären fick jag en möjlighet att ge eleverna tid att träna tillräckligt länge utan att jag själv var ”låst”.
I Lilla affären gäller 1-kronor, 5-kronor och 10-kronor.

De flesta barn tycker det är roligt att ”leka affär” och med Lilla affären kan 3-4 elever åt gången handla efter inköpslistor, betala, växla och lämna tillbaka rätt summa pengar. Du har facit och kan lätt se, när eleven visar numret på inköpslistan och hur mycket pengar som är kvar, om köpet har gått rätt  till.
Varorna består av bildkort med prisuppgift. Skapar man en liten affärshörna i klassrummet blir det mer lustbetonat.

 

 

Lilla affären – Tränahäfte

Häftet består av 16 sidor övningar. I första delen arbetar eleven med talområdet 0-5 och i den andra delen i talområdet 0-10.

Mer info: www.betapedagog.se

 

Målkollen
Målkollen består av en lärarhandledning och ett protokollhäfte för eleven. Uppgifterna i Målkollen är kopplade till kunskapskraven i matematik för år 3 och passar som diagnosmaterial från           höstterminen i år 3.

När jag själv arbetade med Målkollen upplevde jag att det var en trygghet för eleverna att få testa sina kunskaper innan det var dags för de nationella proven. Jag kände också att jag direkt kunde se brister och åtgärda dem. Genom lärarens protokollsystem är det lätt att dokumentera elevernas resultat.

Eleverna får en guldtacka att limma in i sitt protokollhäfte för varje övning som har klarats av. För många elever blir det en extra sporre.

Många av uppgifterna är laborativa och några stjärnmärkta, lite svårare finns också.

Läromedlet har utgått ur sortimentet på förlaget.

 

MILLIM OCH ENHETERNA

Längd                     Massa                   Volym              Tid/Temperatur

 

Enheter vållar ofta problem för många elever, och det krävs mycket träning och framför allt laborativa övningar för att eleverna ska känna sig säkra.

MILLIM OCH ENHETERNA är en serie som består av enheterna: Längd, Massa, Volym och Tid/Temperatur.
Den fjärde och sista delen i Millimserien är nu klar.

Arbetet med enheterna har jag gjort tillsammans med en f.d. kollega, Anette Isberg, och det är jag väldigt glad över. Det har varit ett omfattande arbete och skönt att ha någon att diskutera med. Anette är dessutom mattelärare för år 1-7 och har testat våra idéer på sina elever.

Serien täcker upp arbetet med enheter under hela lågstadietiden och följer Lgr -11

Varje del består av en pärm som innehåller lärarhandledning och kopieringsunderlag till: lärarkort, elevkort, tränauppgifter, problemlösning, hemuppgifter och diverse spel.

Millim är den figur, skapad av Kim Nilsson, som har fått ge namn åt materialet. Vi ville ha en ”henfigur” eftersom läromedel granskas i genusperspektiv. Detta vållade en del problem för Kim, men till slut bestämde vi oss alla för den här.

 

Fristående delar är:

Enhetskollen, diagnoshäften med uppgifter liknande dem som finns i Millimmaterialet.

Millim Tid temp enhetskollen

 

 

 

 

Längd                Massa                  Volym               Tid/temperatur

 

Millimspelet,

ett tärningsspel med tre olika kategorier uppgifter i två olika svårighetsgrader. Till varje enhet hör 96 uppgiftskort. Eleverna får uppskatta, räkna ut eller utföra uppgifterna.

 

 

 

 

 

 

Varje elev behöver ett protokoll där man skriver  in sitt svar och numret på uppgiftskortet.

 

 

Till spelet hör en färgglad spelplan. Samma spelplan gäller till alla enheter, och man behöver endast komplettera med uppgiftskort om man har en spelplan.

 

Mer info: www.betapedagog.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *